H ATZENTA ΚΑΙ ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΜΟΥ

H ATZENTA ΚΑΙ ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΜΟΥ

Στόχος μου, στην περίπτωση που εκλεγώ, είναι να επικεντρωθώ κυρίως σε θέματα που μας αφορούν σε κρίσιμο βαθμό, τα οποία γνωρίζω καλά και στα οποία έχω εμπειρία τα τελευταία 17 χρόνια στα οποία δραστηριοποιούμαι στην ενιαία ευρωπαϊκή αγορά ως επαγγελματίας του τομέα των υπηρεσιών, επιχειρηματίας, ως νομικός. Άλλωστε ζούμε στην εποχή της εξειδίκευσης και της εμπειρίας.

Η Ατζέντα και οι θέσεις μου επικεντρώνονται στις πιο κάτω 2 κύριες θεματικές ενότητες οι οποίες σχετίζονται άμεσα με την εμπειρία μου σαν επαγγελματίας στον τομέα των υπηρεσιών, επιχειρηματίας, ως νομικός, αλλά και σε συγκεκριμένα θέματα που αφορούν την κυπριακή κοινωνία ευρύτερα και στα οποία έχω έντονη άποψη , αλλά φυσικά και με την συνεχή ενασχόλησή μου στο Κυπριακό πρόβλημα

 1. Προώθηση Επενδύσεων, Επιχειρηματικότητας και Φορολογικά Θέματα
 2. Μεταναστευτικό και Πολιτικό Άσυλο
 3. Κοινωνική Δικαιοσύνη, Καταπολέμηση Ανισοτήτων και Διακρίσεων & Προστασία Δικαιωμάτων του Παιδιού
 4. Αθλητισμός και (τροποποίηση κάρτας φιλάθλου)
 5. Κυπριακό Πρόβλημα  

 

1.ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ,
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ
ΘΕΜΑΤΑ

 

Το Συμβούλιο το Οκτώβριο του 2016 πρότεινε την εξέταση της πρότασης οδηγίας για ενοποιημένη βάση εταιρικής φορολογίας.  Με βάση αυτή την πρόταση, οι επιχειρήσεις θα υπολογίζουν τα κέρδη και τις ζημίες των εταιρειών που έχουν σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ. Ο φόρος που θα προκύπτει θα κατανέμεται μεταξύ των κρατών μελών ανάλογα με το πού δημιουργήθηκαν τα κέρδη. Στόχος είναι να εξαλειφθεί η τρέχουσα πρακτική των επιχειρήσεων να μεταφέρουν τη φορολογική τους βάση σε χώρες με χαμηλούς φορολογικούς συντελεστές. Αυτό όπως αντιλαμβάνεται κανείς, θα επηρεάσει σε κρίσιμο βαθμό την Κύπρο, που έχει ένα από τους χαμηλότερους φορολογικούς συντελεστές και ένα από τα πιο ανταγωνιστικά φορολογικά συστήματα στην Ευρώπη.

Θέση μας είναι ότι σαν νησί και ειδικότερα σαν ημικατεχόμενο κράτος αντιμετωπίζουμε εμπόδια και δυσκολίες σε θέματα εμπορίου και οικονομίας τα οποία δεν αντιμετωπίζει καμία άλλη χώρα στην Ευρώπη και έτσι το φορολογικό μας σύστημα αποτελεί από τα λίγα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα που μπορούμε να προσφέρουμε σαν χώρα, για προσέλκυση επενδύσεων.

Η Ευρώπη μας έχει βοηθήσει σημαντικά στον τομέα της επιχειρηματικότητας.

Σαν λαός, πιστεύω ότι η επιχειρηματικότητα είναι στο αίμα μας και προσωπικά είμαι ένθερμη υποστηρίκτρια της θέσης ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αποτελούν την ραχοκοκαλιά της κυπριακής οικονομίας.

Τα τελευταία χρόνια η Κύπρος είναι στην πρώτη θέση σε αναλογία πληθυσμού στην άντληση κεφαλαίων για θέματα επιχειρηματικότητας με εκατοντάδες  επιχειρήσεις να επωφελούνται πολλά  Εκατομμύρια Ευρώ χρηματοδότησης

Θεωρώ ότι η προσπάθεια αυτή δεν πρέπει να σταματήσει εδώ. Στόχος μου είναι να επικεντρωθώ και στην δική μας πλευρά σαν Κύπρος και στο πως λειτουργεί η κρατική μηχανή στις υπηρεσίες που προσφέρει στις επιχειρήσεις, αλλά και στην ενίσχυση και την ενθάρρυνση της επιχειρηματικότητας. Σε αυτό τον τομέα, πιστεύω ότι μπορούν να γίνουν πολλά, όπως μείωση της γραφειοκρατίας και εκσυγχρονισμός των διαδικασιών, έτσι ώστε το κράτος να γίνει επιτέλους σύμμαχος των επιχειρήσεων και να διευκολύνει το έργο τους, αντί να αποτελεί για αυτές αρνητικό και ανασταλτικό παράγοντα στην πρόοδό τους.

Επιπρόσθετα υπάρχει έδαφος για εκσυγχρονισμό των επενδυτικών προγραμμάτων μας, του νομικού μας πλαισίου με τέτοιο τρόπο που θα γίνει ο τομέας των υπηρεσιών πιο ανταγωνιστικός σε ένα επιχειρηματικό κόσμο που αλλάζει ραγδαία με γρήγορο ρυθμό.

 

2.ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΆΣΥΛΟ

 

Αντιμετωπίζω με ευαισθησία το ανθρωπιστικό αυτό θέμα, αλλά και με ρεαλισμό. Σεβόμενη πλήρως και τις ευρωπαϊκές μας αρχές και τις υποχρεώσεις μας ως κράτος μέλος. Η πρόταση μου έχει ως εξής:

Καταρχήν ο Διαχωρισμός των προσφύγων από παράτυπους μετανάστες. Η Ε.Ε. αναγνωρίζει ότι «δεν χρειάζονται προστασία όλοι όσοι έρχονται στην Ευρώπη». 

Το Μεταναστευτικό Πρόβλημα πιστεύω ότι μπορεί να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά με τους πιο κάτω τρόπους:

 1. Βελτίωση και Επιτάχυνση της διαδικασίας εξέτασης αιτήσεων ασύλου, ούτως ώστε να κλείσουν τα παραθυράκια που επιτρέπουν σε παράτυπους μετανάστες, που δεν προέρχονται από εμπόλεμες περιοχές, να παρατείνουν την παραμονή τους στην Κύπρο.
 2. Ενίσχυση επιτήρησης γραμμής αντιπαράταξης. Αναγνωρίζω ότι είναι πολύ δύσκολο το έργο επιτήρησης μιας γραμμής 180 χιλιομέτρων, αλλά με την αξιοποίησης της τεχνολογίας, και την αξιοποίηση των πληροφοριών για τα «δημοφιλή» περάσματα εισόδου μεταναστών, σίγουρα μπορούμε να βελτιώσουμε την κατάσταση.
 3. Απαιτούμε αλληλεγγύη από τους εταίρους μας!
  Η Κύπρος είναι χώρα μέλος της πρώτης γραμμής και ως τέτοιο απαιτεί, διεκδικεί – διότι δικαιούται – ευρωπαϊκή στήριξη και ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. Και ας είμαστε ξεκάθαροι σ’ αυτό: Δεν διεκδικούμε μόνο χρήματα, αλλά έμπρακτη αλληλεγγύη με το δίκαιο επιμερισμό σε όλα τα κράτη μέλη όσων πραγματικά δικαιούνται τη χορήγηση ασύλου. Υιοθέτηση αποτρεπτικών μέτρων σε επίπεδο ΕΕ, ούτως ώστε όσα κράτη δεν συμμορφώνονται με τις ευρωπαϊκές πολιτικές να υφίστανται αποτρεπτικές συνέπειες σύμφωνα με το μέγεθός τους.
 4. Στήριξη τοπικών κοινωνιών αναφορικά με την ενσωμάτωση όπου κριθεί αναγκαίο.

 

3.ΑΝΕΡΓΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ &
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ

 

Η καταπολέμηση της ανεργίας και ιδιαίτερα των νέων, η καταπολέμηση της επισφαλούς εργασίας, η αντιμετώπιση καταστάσεων κατάχρησης ή η υπονόμευση διατάξεων που έχουν σχεδιαστεί για την προστασία των εργαζομένων, και η βελτίωση των κανόνων για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία.

Παρά τις πολλές επιτυχίες για την ενίσχυση της θέσης των γυναικών, εξακολουθούν να υπάρχουν πολλές περιπτώσεις στην κοινωνική, πολιτιστική, πολιτική και οικονομική ζωή, όπου οι γυναίκες δεν έχουν ίση μεταχείριση, ενώ σε πολύ σημαντικούς δείκτες, η Κύπρος εξακολουθεί να βρίσκεται στις τελευταίες θέσεις στην Ευρώπη σε θέματα που έχουν να κάνουν με την διάκριση των φύλων όπως το ποσοστό συμμετοχής σε διευθυντικές θέσεις (23% γυναίκες VS 77% άντρες) το μισθολογικό χάσμα (Κύπρος 14% πιο κάτω οι γυναίκες). Σοκαριστικό είναι και το γεγονός ότι σαν χώρα τα τελευταία 15 χρόνια, έχουμε στείλει στην Ευρωβουλή μόνο 2 γυναίκες, ενώ τα προγνωστικά λένε ότι τον Μάη δεν θα εκλεγεί καμία κύπρια γυναίκα Ευρωβουλευτής.

Οι βασικές μου ανησυχίες έχουν επίσης να κάνουν με το τη φτώχεια των γυναικών, την οικονομική εξάρτηση τους, την υποεκπροσώπησή τους στους φορείς λήψης αποφάσεων, τα δικαιώματα σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας, τα ζητήματα θηλασμού, το σωματεμπόριο και τη βία κατά γυναικών και κοριτσιών. Θέλω να κάνω ότι περνά από το χέρι μου για να συμβάλω στην ισότητα των φύλων σε κάθε πολιτική της ΕΕ. Αυτή είναι μια συλλογική προσπάθεια, και χρειάζεται η βοήθεια της κοινωνίας των πολιτών και όλων των οργανωμένων συνόλων.

Επίκεντρο της στοχευμένης μου πολιτικής θα είναι ο Άνθρωπος και συνολικά η Κοινωνία. Εξάλλου ο κύριος στόχος της Ένωσης όπως προβλέπεται και στο άρθρο 3 της Συνθήκης της ΕΕ είναι η επίτευξη μιας κοινωνικής οικονομίας με στόχο την πλήρη απασχόληση, την κοινωνική πρόοδο και την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού και των διακρίσεων.

Βάσει της επαγγελματικής μου ιδιότητας ως δικηγόρος και της μορφωτικής μου κατάρτισης ως κάτοχος μεταπτυχιακού στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο, θα επικεντρωθώ στην προώθηση της Κοινωνικής Δικαιοσύνης, δηλαδή την καταπολέμηση κάθε είδους διακρίσεων, και στην προώθηση της ισότητας των φύλων. Τέλος σκοπεύω να συμμετέχω ενεργά στην προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού, για τα οποία ως μητέρα έχω ιδιαίτερη ευαισθησία.

 ΚΥΠΡΙΑΚΟ

Ο κυριότερος και πιο σημαντικός λόγος για τον οποίο επέλεξα να ανήκω στην οικογένεια του Δημοκρατικού Συναγερμού, είναι διότι ταυτίζομαι στις θέσεις της παράταξης σε ότι αφορά την προτεινόμενη λύση του Κυπριακού Προβλήματος, την Διζωνική-Δικοινοτική Ομοσπονδία.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *